STUDII ȘI CERCETĂRI FILOLOGICE. SERIA LIMBI ROMANICE

EDITURA UNIVERSITĂȚII DIN PITEȘTI

ISSN 1843-3979
ISSN online 2344-4851
ISSN-L 1843-3979

 

 

REVISTĂ INDEXATĂ BDI

ERIH PLUS, SCOPUS, CEEOL, EBSCO, INDEXCOPERNICUS, DOAJ, FABULA

CNCS B

categorii.Reviste.Edituri.Site.CNCS.2020.xlsx (cncs-nrc.ro)

 

Revista “Studii și cercetări filologice. Seria limbi romanice” este o publicație bianuală care găzduiește lucrări originale în domeniul studiilor literare și lingvistice romanice, în limbile franceză, spaniolă, portugheză și italiană. Inițiativa constituirii revistei aparține, in anul 2007, unui grup de cadre didactice și cercetători din Catedra de Limbi Romanice a Facultății de Litere din Pitești. Revista este un organism complet independent, având o politică redacțională și editorială hotărâte exclusiv de redactorul-șef și de comitetul de redactie. Publicația are o tradiție universitară îndelungată și se bucură de colaborări prestigioase, din țară și din străinătate. Revista noastră iși propune să se afirme ca un spațiu de convergență a ideilor, reunind în egală măsură abordări teoretice și analitice, internaționale și interculturale.