STUDII ȘI CERCETĂRI FILOLOGICE. SERIA LIMBI ROMANICE

EDITURA UNIVERSITĂȚII DIN PITEȘTI

ISSN : 1843-3979
ISSN online: 2344-4851
ISSN-L: 1843-3979


20 noiembrie 2018

APEL LA COLABORARE (MAI 2019)

Revista Studii şi cercetări filologice. Seria limbi romanice (Etudes et recherches en philologie. Série langues romanes / Philological Studies and Research. Romance Languages Series) lansează apelul la colaborare pentru numărul 25 care va fi publicat în luna mai 2019. Revista găzduiește lucrări în domeniul literaturilor, limbilor și lingvisticii romanice.Propunerile (titlu, rezumat de 10-12 rânduri și 5 cuvinte-cheie) vor fi analizate de membrii comitetului științific și de recenzori, care iși vor exprima avizul. Articolele acceptate vor fi trimise în forma finală și vor fi supuse analizei și recenzării. Autorii articolelor selecționate vor fi anunțati printr-un mesaj electronic și vor trebui să trimită textul final în forma tipografică indicată în foaia de stil. Pentru acest număr, revista propune o reflecție asupra ideii de latinitate: convergente si metisaj.

15 noiembrie 2018

a apărut numărul 24/2018 - Voyages et Voyageurs