STUDII ȘI CERCETĂRI FILOLOGICE. SERIA LIMBI ROMANICE

EDITURA UNIVERSITĂȚII DIN PITEȘTI

ISSN : 1843-3979
ISSN online: 2344-4851
ISSN-L: 1843-3979


1 octombrie 2021

APEL LA COLABORARE

 

Revista Studii şi cercetări filologice. Seria limbi romanice (Etudes et recherches en philologie. Série langues romanes / Philological Studies and Research. Romance Languages Series) lansează apelul la colaborare pentru numărul 30 care va fi publicat în luna noiembrie 2021. Revista găzduiește lucrări în domeniul literaturilor, limbilor și lingvisticii romanice. Propunerile (titlu, rezumat de 10-12 rânduri și 5 cuvinte-cheie) vor fi analizate de membrii comitetului științific și de recenzori, care iși vor exprima avizul. Articolele acceptate vor fi trimise în forma finală și vor fi supuse analizei și recenzării. Autorii articolelor selecționate vor fi anunțati printr-un mesaj electronic și vor trebui să trimită textul final în forma tipografică indicată în foaia de stil. Pentru acest număr, revista propune o reflecție asupra unei tematici incitante: Lumea/Lumile spectacolului, Lumi spectaculoase.

 

15 octombrie 2021

 a apărut numărul 29/2021 - LE CORPS ET LE TEMPS II. ÉVOLUTIONS : ENFANCE, RAJEUNISSEMENT, GUÉRISON