STUDII ȘI CERCETĂRI FILOLOGICE. SERIA LIMBI ROMANICE

 

EDITURA UNIVERSITĂȚII DIN PITEȘTI

ISSN 1843-3979

ISSN online 2344-4851

ISSN-L 1843-3979

POLITICA EDITORIALĂ

Revista Studii şi cercetări filologice. Seria limbi romanice (Etudes et recherches en philologie. Série langues romanes/Philological Studies and Research. Romance Languages Series) găzduiește lucrări originale în domeniul literaturii şi lingvisticii, în franceză, spaniolă, portugheză şi italiană. Revista noastră nu publică decât texte care nu au fost deja publicate în alte reviste, volume colective, acte de congres, etc. Prin propunerea unui text, un autor certifică originalitatea şi paternitatea textului şi este de acord să nu-l trimită unei alte publicaţii înainte de a primi un aviz din partea comitetului de redacţie şi/sau a revizorilor revistei.

Procedeul de selectare a textelor presupune anonimizarea acestora, prin dubla recenzare; procesul este asigurat de membrii comitetului ştiinţific şi de revizori. Autorii care doresc să publice un articol în revista Studii şi cercetări filologice. Seria limbi romanice trimit un exemplar în formă electronică redacţiei revistei care, la rândul ei, trimite textul, făra numele şi coordonatele autorului, către doi revizori şi/sau membri ai comitetului ştiinţific. Aceştia evaluează textul şi propun, dacă este cazul, revizuirea lui de către autor, astfel încât textul să corespundă cu standardul ştiinţific al revistei.

În general, timpul mediu acordat evaluării este de 3-4 săptămâni, iar perioada până la publicarea textului este de aproximativ 2 luni.


In evaluarea textelor, revizorii au în vedere următorii parametri:

1. originalitatea textului şi a demersului;
2. adecvarea la tematica revistei;
3. raportul dintre text şi stadiul actual al cercetării ştiinţifice în domeniu;
4. rigoarea ştiinţifică şi etica cercetării;
5. calitatea/nivelul exprimării.

Fiecare parametru este notat de la 0 la 10, astfel încât maximul de puncte pe care un text le poate obţine este 50. Pentru ca un text să fie acceptat spre publicare în revista Studii şi cercetări filologice. Seria limbi romanice, acesta trebuie să obţină cel puţin 40 de puncte, media celor două evaluări. Dacă se constată o diferenţă mai mare de 10 puncte între cele două evaluări, preşedintele comitetului ştiinţific soluţionează divergenţa, evaluând el însuşi textul.

Evaluările revizorilor sunt trimise redacţiei revistei care, la rândul ei, trimite autorilor două tipuri de documente : textul iniţial, cuprinzând eventualele sugestii ale revizorilor şi cele două « foi de evaluare », fără numele revizorilor. Aceste documente cuprind parametrii mai sus enumerați şi comentariile revizorilor.

După primirea unui răspuns din partea redacţiei revistei Studii şi cercetări filologice. Seria limbi romanice, autorul al cărui text a fost selectat trebuie să retransmită textul, revizuit în conformitate cu indicaţiile şi cu aranjarea în pagină cerută, într-un interval de cel mult 10 zile.

Revista noastră nu percepe costuri pentru primirea, evaluarea și editarea textelor; o taxă de 40 de euro este prevăzută pentru publicarea online a textelor acceptate și indexarea acestora în bazele de date. Autorii care doresc sa primească un exemplar tipărit vor achita suplimentar suma de 10 euro.